Ņemot vērā piebaldzēnu priekšlikumus un vēlmes, Fonds nolēma īstenot arhitektes Ausmas Skujiņas projekta ideju, kurā paredzēts torni atjaunot tādā veidolā, kāds tas bija pirms uzspridzināšanas. 2018.gadā torņa apjomīgā būvprojekta izstrāde tika pabeigta un ir saņemta būvatļauja. Projektu izstrādāja SIA "Ekofonds EF", arhitektu Anitas Marinskas un Jāņa Eglīša vadībā. Torņa pamatnē paredzētas vairākas telpas, kas kalpotu draudzes vajadzībām, tās aprīkojot ar šobrīd baznīcai tik ļoti iztrūkstošajām komunikācijām – apkuri, ūdensvadu un kanalizāciju.

Ņemot vērā izstrādāto būvprojektu, būvniecības speciālisti ir aprēķinājuši būvniecības izmaksas. Tie ir vairāki simti tūkstoši eiro. Lai īstenotu ieceri, tiek plānots to īstenot pa kārtām, sākot ar pirmo kārtu - pamatu izbūvi. Fonds ir apņēmības pilns palīdzēt Draudzei un turpināt ziedojumu vākšanu, lai varētu ne vien uzsākt, bet pēc tam arī turpināt būvniecību. Tāpēc aicinām ikvienu palīdzēt īstenot mūsu ideju, ziedojot finanšu līdzekļus vai piedaloties ar citām mantiskām vērtībām, kas var noderēt būvniecībā. Ziedojumus naudā iespējams pārskaitīt Fonda bankas kontā, kā arī ziedot baznīcā uz vietas šim mērķim paredzētajā ziedojumu kastē. Šobrīd visi ziedotie finanšu līdzekļi tiek uzkrāti Fonda bankas kontā, tā atspoguļojums redzams ziedojumu sadaļā. Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz nodokļu atvieglojumus juridisku personu ziedojumiem. Par labdariem, būvniecības gaitu, finansējuma izlietošanu un citām aktualitātēm turpmāk informēsim sabiedrību šajā mājaslapā. Būsim pateicīgi, ja nesīsiet šo ziņu tālāk sabiedrībā un piedalīsieties mūsu idejas īstenošanā!

IdejaFondsZiedotājiKontakti