Ņemot vērā piebaldzēnu priekšlikumus un vēlmes, Fonds ir nolēmis īstenot arhitektes Ausmas Skujiņas projekta ideju, kurā paredzēts torni atjaunot tādā veidolā, kāds tas bija pirms uzspridzināšanas. Patlaban notiek darbs pie torņa būvprojekta izstrādes, kas noslēgsies 2016.gada rudenī. Projektu izstrādā SIA "Ekofonds EF" arhitektu Anitas Marinskas un Jāņa Eglīša vadībā. Torņa pamatnē paredzētas vairākas telpas, kas kalpotu draudzes vajadzībām, tās aprīkojot ar šobrīd baznīcai tik ļoti iztrūkstošajām komunikācijām – apkuri, ūdensvadu un kanalizāciju.

Konsultējoties ar būvniekiem un sagatavojot būvdarbu tāmi, sākotnēji aprēķinātās projekta īstenošanas izmaksas ir 285 000 eiro. Fonds ir apņēmības pilns turpināt ziedojumu vākšanu, lai rudenī noslēgtu būvprojekta sagatavošanu un pēc tam varētu uzsākt būvniecību. Tāpēc aicinām ikvienu palīdzēt īstenot mūsu ideju, ziedojot finanšu līdzekļus vai piedaloties ar citām mantiskām vērtībām, kas var noderēt būvniecībā. Ziedojumus naudā iespējams pārskaitīt Fonda bankas kontā, kā arī ziedot baznīcā uz vietas šim mērķim paredzētajā ziedojumu kastē. Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz nodokļu atvieglojumus juridisku personu ziedojumiem. Par labdariem, būvniecības gaitu, finansējuma izlietošanu un citām aktualitātēm turpmāk informēsim sabiedrību šajā mājaslapā. Būsim pateicīgi, ja nesīsiet šo ziņu tālāk sabiedrībā un piedalīsieties mūsu idejas īstenošanā!

IdejaFondsZiedotājiKontakti