Lai īstenotu ideju par torņa būvniecību, piebaldzēni ir nodibinājuši Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fondu. Fonda iniciatori un dibinātāji ir rakstniece Inguna Bauere, arhitekts Aleksandrs Kiršteins, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva Grudule, uzņēmēji Valdis Cīrulis, Ilmārs Glāzers un Arnis Pooks, pašvaldības domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone, draudzes mācītājs Intars Jonītis, sabiedriskais darbinieks Indriķis Putniņš un ekonomists Uldis Glāzers. Fonda valdē darbojas tās priekšsēdētājs I.Putniņš, draudzes pārstāvis – U.Glāzers, projektēšanas un būvniecības eksperts – A.Kiršteins un pārstāvis no uzņēmēju vidus – V.Cīrulis. Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz nodokļu atvieglojumus juridisku personu ziedojumiem.

Mūsu statūti lejuplādei - Statūti.docx

IdejaBūvniecībaZiedotājiKontakti