Lai palīdzētu īstenot ideju par torņa būvniecību, piebaldzēni ir nodibinājuši Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanas fondu. Fonda iniciatori un dibinātāji ir rakstniece Inguna Bauere, arhitekts un Saeimas vairāku sasaukumu deputāts Aleksandrs Kiršteins, Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva Grudule, uzņēmēji Valdis Cīrulis, Ilmārs Glāzers un Arnis Pooks, bijušie Vecpiebalgas pašvaldības domes priekšsēdētāji Ella Frīdvalde – Andersone un Indriķis Putniņš, draudzes bijušais mācītājs Intars Jonītis un ekonomists Uldis Glāzers. Fonda valdē darbojas tās priekšsēdētājs I.Putniņš, draudzes pārstāve – Anda Pipcāne, projektēšanas un būvniecības eksperts – A.Kiršteins un pārstāvis no uzņēmēju vidus – V.Cīrulis. Atbilstoši Statūtiem, valde savus pienākumus veic bez atlīdzības. Valdes pilnvaras ir spēkā uz 4 gadiem, kopš 2024.gada 5.aprīļa. Fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas paredz nodokļu atvieglojumus juridisku personu ziedojumiem.

Mūsu statūti lejuplādei - Statūti.docx

IdejaBūvniecībaZiedotājiKontakti